English / Farsi, فارسی

headerLink


Hollywood

شرکت آیروپارس در حال حاضر در کالیفرنیا آمریکا مشغول به کار است و در طول یک سال و نیم گذشته پروژه هایی همچون: خودرو بدون سرنشین با وزن 5 تن برای مصارف کشاورزی و پرنده بدون سرنشین عمود پرواز برای فیلم برداری در هالیوود را با موفقیت به پایان رسانیده است.برای تماس با مهداد عمادی پور با شماره تلفن: 0013108961120 و یا با ایمیل آدرس زیر تماس بگیرید

mahdad.emadipour@yahoo.com

footer
Design by: AP Co.